Extra

Hieronder vindt u een opsomming van de studiedagen/bijscholingen die ik reeds volgde:

Rekenen:

 • “Dyscalculie: meer dan moeite hebben om te cijferen “  door Annemie De Bondt (Sig)
 • “Breuken zetten de rekenwereld op z’n kop” door Hilde Heuninck (Sig)
 • “Kommagetallen en metend rekenen… niet voor rekenzwakke kinderen?” door Hilde Heuninck (Sig)
 • “Dyscalculie in het secundair onderwijs” door Lucas Hermans (Eureka)
 • "Individueel rekentraject RekenTrapperS" door Lucas Hermans (Eureka)

Lezen:

 • “Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school” door Hilde Heuninck (Sig)
 • “Dyslexie en vreemde talen” door Astrid Deblock (Eureka)
 • “Dyslexie en tablets” door Marleen Meermans (Modem – Sig)

Spelling:

 • “Beginnende en gevorderde spellingsmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school” door Hilde Heuninck (Sig)

Spraak- en articulatie:

 • “Fonetische en fonologische articulatietherapie creatief en communicatief bekeken” door Ingrid Herreman (Sig)
 • "Basiscursus OMFT logopedie en tandheelkunde" door Peter Helderop (KWEC)

Vreemde talen (Frans/Engels):

 • “Gekleurde letters” door Katrien Horions (Sig)

Extra:

 • “Agressie bij kinderen: Hoe pak je dat nu best aan?” door Leo Jans (Sig)
 • “Nederlands met gebaren” door Claire Vancompernolle (Sig)
 • "TOL-congres 2017"
 • "Ouderbegeleiding bij dyslexie en dysorthografie (VVL)"